Enheten för Tekniskt stöd

Ansvarar för verkstadsservice, lokalanpassning, inredning, byten av trasig belysning, gasanslutningar samt Godsmottagning (post, paket, avfall, riskavfall, gastuber, kväve/torris mm)

Teknisk samordnare: Stefan Djurström