Enheten för Tekniskt stöd

Ansvarar för verkstadsservice, lokalanpassning, inredning, byten av trasig belysning, gasanslutningar, labbshop samt Godsmottagning (post, paket, avfall, riskavfall, gastuber, kväve/torris mm)

Samordnare: Stefan Djurström