Infoskärmar BMC

På BMCs skärmsystem visas/annonseras i första hand information som riktar sig till verksamheter med direkt anknytning till BMC i andra hand verksamheter vid övriga campus på Uppsala universitet. Kommersiell reklam visas/annonseras inte undantaget sponsormeddelanden i direkt anslutning till aktuell information. BMC-intendenturen avgör från fall till fall vad som ska visas och vilken information som eventuellt kan ha företräde framför annan.

Den som vill ha information visad på BMCs skärmsystem skickar avsett material som liggande JPG-bild/bilder (pdf fungerar inte)  i formatet 16:9 till adressen info@bmc.uu.se senast 3 vardagar innan önskad visning. I mailet anges önskad startdag och slutdag för visningen, det går också att ange exakt klockslag. BMC-intendenturen kan komma att ändra mottaget material. Inskickande av material innebär inte att detta med automatik kommer att publiceras.