Centraldisken

Susanne Jansson

Gunilla Engström

Mario Izquierdo, 50%

Arbetsmoment

07:00 Destruktion + torrgodsautoklavering

07:15 Diskrunda, upphämtning av oren disk

11:30 Mediaautoklavering

12:00 Torrgodsautoklavering

Självservice

Inlämning och uthämtning av rent gods kan ske dygnet runt av dig som har passerkort och arbetar på BMC