Tentamen

Inlämning

Tentor (inklusive särskilda hjälpmedel) som ej levereras direkt till skrivsalen vid tentamenstillfället skall inlämnas till receptionen för förvaring i kassaskåp senast kl 13:00 dagen före tentamen. Detta gör ansvarig kursadministratör/lärare.

Tentorna skall vara förpackade i ett paket, kuvert eller väska och ha den ifyllda blanketten "Obligatorisk tentamensinformation" fastsatt på sig. Blanketten hittar du på sidan Boka lokal för tentamen.

Uthämting

Tentor som ej hämtas direkt från skrivsalen utlämnas av receptionen till ansvarig kursadministratör/lärare efter kl. 14:00 dagen efter tentamenstillfället. Ansvarig kursadministratör/lärare hämtar ut tentor, hen ska vara beredd att uppvisa giltig legitimation.

Utlämning av tentor till studenter sker genom ansvarig kursadministratör/lärare.