Reception

I receptionen hjälper vi bland annat till med:

  • Fotografering samt uthämtning av passerkort/campuskort
  • Utkvittering av nycklar
  • Utskrift av engångskod för att skapa eller ändra lösenord A
  • Vägbeskrivning och hjälp att hitta i byggnaden
  • Utlån av passerkort till externa föreläsare
  • Bokning och utlån av utrustning
  • Tillhandahållande av enklare förstahjälpenutrustning 

Vi har även försäljning av parkeringsbiljetter(dagkort), universitetets profilprodukter, frimärken, block och pennor mm.