BMCs lokaler och tekniska system

Nedanstående information/sidor är endast för BMCs anställda och inlogg krävs

Labsupport

Centralgassystemet
Flytande kväve/torris
Gas
Gasbrännare - Fireboy
Driftlarm frysboxar
Reservfrys - Lågtemperaturfrysbox

Lokalinformation

Lokal- och inredningsanpassningar
Att säga upp och lämna en lokal
Packa och flytta