Lokalbokning vid BMC

Bokning av enstaka lokaler

Följande information krävs för att vi ska kunna göra en komplett bokning:

Datum och mellan vilka klockslag du önskar boka
(datumet ska även skrivas i e-postens subjekt/ärende)

Ansvarig personal och/eller kurskod 
(kurskod behövs vid bokning för en schemalagd kurs)

Antalet personer
(för att hitta rätt lokalstorlek)

Typ av lokal
(grupprum, föreläsningssal, datasal osv)

Projektnummer 
(nio siffor)

Anledning 
(möte, seminarium, föreläsning osv)

Skicka dina lokalönskemål via e-post till lokalbokningen@bmc.uu.se. I e-postens subjekt/ärende ska det önskade datumet skrivas in.

Disputation

Disputationer har företräde, men bör i första hand förläggas till föreläsningssalarna i C-korridoren eller i B7-korridoren. 

Disputationer har företräde framför undervisning om bokningen sker minst 5 veckor före tillfället.  

Om salen behövs för förberedelser bokas även denna tid av lokalbokningen. Ange tydligt vilka tider salen ska bokas och meddela om ni behöver boka tekniskt support.

Avbokning

Avbokning av lokaler måste göras senast 14 dagar före förhyrningstillfället om kostnadsbefrielse skall gälla. Om avbokningen ej skett enligt ovan, debiteras förhyraren kostnaden för lokalen.

Skicka din önskade avbokning via e-post till lokalbokningen@bmc.uu.se.