Lokalbokning vid BMC

Bokning av enstaka lokaler

Följande information krävs för att vi ska kunna göra en komplett bokning:

Datum och mellan vilka klockslag du önskar boka
(datumet ska även skrivas i e-postens subjekt/ärende)

Ansvarig personal och/eller kurskod 
(kurskod behövs vid bokning för en schemalagd kurs)

Antalet personer
(för att hitta rätt lokalstorlek)

Typ av lokal
(grupprum, föreläsningssal, datasal osv)

Projektnummer 
(nio siffor)

Anledning 
(möte, seminarium, föreläsning osv)

Skicka dina lokalönskemål via e-post till lokalbokningen@bmc.uu.se. I e-postens subjekt/ärende ska det önskade datumet skrivas in.

Disputation

Disputationer har företräde, men bör i första hand förläggas till föreläsningssalarna i C-korridoren eller i B7-korridoren. Om någon av föreläsningssalarna B21, B22, B41, B42 eller B8 bokas för disputation och detta orsakar ombokning till dyrare lokal för tidigare inbokat undervisningstillfälle, så debiteras disputationsbokaren den ökade kostnaden.

Avbokning

Avbokning av lokaler måste göras senast 14 dagar före förhyrningstillfället om kostnadsbefrielse skall gälla. Om avbokningen ej skett enligt ovan, debiteras förhyraren kostnaden för lokalen.

Skicka din önskade avbokning via e-post till lokalbokningen@bmc.uu.se.