Flaggning

Flaggning beställs via e-post godset@bmc.uu.se senast 09:00 vardag före önskad dag för flaggning.

I beställning skall anges önskat datum, institution samt anledning (t.ex. disputation).

Flaggrutiner BMC
• Flaggorna hissas senast kl 09:00 och halas senast kl 16:30.
• Flaggning med utländsk flagga får endast ske när ett besök vid universitetet ingår som en programpunkt vid ett statsbesök i Sverige eller annat officiellt besök på hög nivå.
• Om ej annat anges i beställning kommer flaggning att ske på flaggstängerna mot Dag Hammarskjölds väg.
• Svenska flaggan och BMC-flaggan hissas alltid på de två högsta flaggstängerna. Andra nations- och specialflaggor som t.ex. Uppsala universitets och SLUs hissas på de fyra lägre flaggstängerna.
• Flaggstänger finns även vid entré A2, A4, A8 och A10.
• BMC har tillgång till de flesta av världens nationsflaggor, se listan Flaggor A-Ö . Saknas önskad nationsflagga skall behov anmälas minst tre veckor i förväg så att den kan införskaffas.
• BMC-intendenturen fakturerar ej någon kostnad för utförd flaggning!

Se även riktlinjer för flaggning från Uppsala universitet.

Vid dödsfall ansvarar varje institution för flaggning på halvstång när någon anställd vid institutionen avlidit.

Anmälan görs till intendenturen tel: 018-471 40 49 under ordinarie arbetstid (vardagar) och till vaktbolaget SECURITAS under icke ordinarie arbetstid (kvällstid och helger). SECURITAS bevakning nås via  010–470 10 00 dygnet runt. Intendenturen skall alltid informeras om vems frånfälle som avses.

Flaggning i dessa fall sker dock endast en gång, antingen när budet om dödsfall når institutionen eller på begravningsdagen.