Intendentur

Intendenturen är en stödfunktion som ansvarar för gemensamma funktioner för de institutioner och enheter som är verksamma inom intendenturområdet. Information om vissa av dessa funktioner är endast åtkomlig för behörig personal, dvs personer som arbetar vid BMC eller som av annan anledning givits behörighet. Inloggning sker via Uppsala universitets identifieringssystem.

Organisation

Rektors beslut om intendenturens uppdrag och organisation.