Felanmälan

Fel som inträffar och ej ska lösas av den egna verksamheten anmäls till antingen fastighetsägaren Akademiska Hus eller BMC:s intendentur. Nedan framgår hur anmälan går till och för vad respektive ansvarar. För att påskynda att felet rättas till listas nedan ett antal områden/typ av fel och till vem anmälan skall skickas. Vid all felanmälan skall följande anges;
- typ av fel och grad av brådska
- plats/rum
- anmälarens namn/telefon