BMC

Alla typer av fel kan anmälas till BMCs Intendentur. Vissa specialfunktioner ska anmälas direkt till ansvarig. Klicka på ansvarig för e-post eller underrubrik för ytterligare information.
Receptionen: receptionen@bmc.uu.se eller telefon 018 - 471 4950

Typ av fel (generella):

- belysning, t ex blinkande lysrör
- fel på labbutrustning
- passerkort och kortläsare
- låscylinder och nycklar
- inredning
- AV-utrustning i lärosalar
- ordning och reda
- informations- och hänvisningssystem

Specialfunktioner:

Dragskåp och Centralgassystemet, mekaniskt fel: enheten för Teknisk stöd: Stefan Djurström (telefon: 471 4051)
Centralgassystemet, försörjning: Bo Ejdesjö (telefon: 471 4110)
StrålskyddSviatlana Yahorava
Miljö/avfall: Mikael Olsson
IT: Universitetsgemensam IT