Office cleaning at BMC

BMCs lokalvård utförs av personal anställd vid universitetets Byggnadsavdelning. Lokalvårdschefen heter Gun Ekman.

Lokalvårdspersonalen nås på telefon 070-425 0732 eller via e-post: Lokalvarden@bmc.uu.se