Nycklar & Kort

Denna sida är endast för BMC-anställda och inloggning krävs. Gå vidare till inloggning

Ovanstående står kvar till vi bestämt annat. /UW

Tillträde till BMCs lokaler

Behörighet att vistas i BMCs lokaler regleras via nycklar och passerkort för såväl anställda som studenter. Dessutom krävs särskilt BMC-ID vid uthämtande av leveranser från godsmottagningen.