Utrymning

För att säkra utrymning och framkomligheten för räddningsstyrkor, skall korridorer och trapphus vara fria från allt som kan utgöra hinder för räddningsfordon.
Utrymning beordras av Brandförsvarets personal via högtalarsystemet.
Då skall återsamling ske vid de platser som anges på den skiss(pdf) som finns vid brandutrustningspanelen i varje korridor.

Återsamla korridorsvis och avrapportera till räddningspersonalen om alla är ute eller ej. I detta sammanhang saknar institutionstillhörighet betydelse!

 

Om brand utbryter

RÄDDA

först dem som är i uppenbar fara

larma

LARMA

brandförsvaret genom telefonnummer 00112 eller
genom larmknappen.
När larmoperatören svarar meddela kortfattat:
- var det brinner
- om det finns innestängda människor
- vem som ringer

varna

VARNA

övriga som hotas av branden
meddela receptionen, anknytning 4950

SLÄCK

branden om det bedöms som möjligt

utrym

UTRYM

Se till att sätta andra och Dig själv i säkerhet, enligt planen för återsamling. Möt utryckningsstyrkan och visa vägen

Instruktionerna är skrivna med bästa tillgängliga kunskap vid tillfället men BMC ansvarar inte för att informationen i samtliga fall är tillräcklig och korrekt. Regelverken ändras ständigt. Det är varje medarbetares skyldighet att se till att kontinuerligt sätta sig in i de regler som är aktuella för dennes verksamhet. Ansvaret för att instruktionerna följs ligger på respektive prefekt. I övrigt uppmanas alla att använda sunt förnuft samt fråga en gång för mycket än en gång för lite.