KLARA

KLARA är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem där institutioner och avdelningar registrerar sitt kemikalieinnehav. I systemet kan man skapa sin kemikalieförteckning, föra in mängd- och förvaringsuppgifter, få tillgång till de kemiska produkternas säkerhetsdatablad och få ut ett flertal olika rapporter.

Se Medarbetarportalen/Anställning/Arbetsmiljö och hälsa/Kemikaliehantering/KLARA

Webbaserad utbildning

(Kan användas för att repetera olika moment inom KLARA-hanteringen)