Chemical substances - Database

Kemiska ämnen är ett enkelt och användarvänligt verktyg för dig som producerar, använder och är avsändare av kemiska produkter/ämnen. En databas över kemiska ämnen beskriver hälso- och miljöfarlighet, hantering och hur man skyddar sig. Innehållet motsvarar de ämnen som berörs i svensk lagstiftning samt vad som krävs för att upprätta säkerhetsdatablad för dessa ämnen.
- Databasen uppdateras två ggr per år.
- Engelsk version ingår.

Övrig info och svensk inloggningssida.