Farosymboler

Farosymboler är den äldre typen av märkning som användes till att märka upp emballage eller tillfälliga behållare med kemikalier för att beskriva ämnet eller blandningens inneboende egenskaper och risk med dessa.

Farosymboler har sedan 1 Juni 2015 ersatts av Faropiktogrammen för märkning av kemikalier. Endast redan inköpta emballage får därefter vara märkta med farosymboler.

Farosymboler är ALLTID utformade med svarta symboler på orange botten.

Farosymboler får INTE användas för märkning av förvaringsutrymmen av kemikalier.