Chemical labeling

"För att alla berörda på ett laboratorium eller i ett kemikalieförråd ska kunna identifiera faran med en kemisk produkt ska den självklart vara märkt. Det är mycket viktigt att märkningen är utformad så att alla som kan komma i kontakt med den kemiska produkten förstår innebörden av märkningen."

Se även Kemikalieinspektionens konsumenthemsida om märkning och symboler.