Radioaktivt arbete

Se BMCs enhetsyta om radioaktivt arbete

Denna sida är endast för BMC-anställda och inloggning krävs

Se universitetets sida om strålskydd.

Se Strålsäkerhetsmyndighetens sida om laboratoriearbetet med öppna strålkällor.

See the university page about radiation safety.