Arbetsmiljö / Working environment and safety

Arbetsmiljö på Uppsala universitet  / Working environment and safety at Uppsala university.


Labbsäkerhet vid Inst. för ekologi och genetik - Interna sidor.
Lab safety of Dep. of Ecology and Genetics - Internal pages.

Informationen på dessa sidor kan mycket väl anpassas till lokala förhållanden och användas vid avdelningen.

The information on these pages may very well be adapted to local conditions and used at the department.


Uppdaterat 2019-04-17 / Mikael Olsson