Skapa bild

Skapa bild i bildprogram

Skapa en bild med 1920 pixlars bredd och 1080 pixlars höjd med upplösningen 72 pixlar/tum.
Den färdiga bilden sparas som JPEG.

Skapa bild i PowerPoint:

Öppna Power Point.
Under Design väljs Utskriftsformat. Under Bildstorlek för: väljs Bildspel på skärmen (16:9) och under Orientering – Bilder väljs Liggande.
Spara dokumentet som PowerPoint-presentation.
När dokumentet är färdigt sparas filen igen för att slutligen sparas som en bild med Spara som  - JPEG filutbytes-format. Nu finns det en originalfil att göra eventuella ändringar i om det behövs och det går lätt att spara en ny JPEG-bild.