Workshop

Vi utför tillverkning och modifiering av apparatur för forskning och undervisning till forskare och lärare. Apparaturerna innehåller ofta detaljer med stora krav på måttriktighet och ytfinhet. Vår maskinpark består av konventionella svarv- fräs- borrmaskiner och svets.

De material som bearbetas är t ex rostfritt stål, aluminium, mässing och olika plaster. Forskningsapparaturen skisseras normalt av forskaren varefter detaljlösningar diskuteras med instrumentmakaren.

stefan-mekanik
Stefan Djurström - Arbetsledning, mekanisk
bearbetning och inkoppling av gas

anders-mekanik
Anders Danielsson - Mekanik
Mekanisk bearbetning. Svetsning/lödning i de flesta
förekommande material. Certifierad för heta arbeten

goran-elektronik-apparatservice
Göran Falk - Elektronik/apparatservice
Reparation/ underhåll av elektronisk utrustning.
Innan ni kasserar dyr utrustning låt först Göran titta
på den! Det händer att vi hittar dyr utrustning i
Teknikskroten där det bara är en säkring för ett par
kronor som är trasig!!

ove-dragskap
Ove Lorentz - Dragskåp
Lab/dragskåpservice och plåtbearbetning

Trygve Johansen - Mekanisk bearbetning, snickeri

Magnus Viklund - Ansvarig: Inredning/Lokalanpassning

Tony Jonsèr - Inredning/Lokalanpassning

Tim Djurström - Inredning/Lokalanpassning

Robin Albrektsson - Inredning/Lokalanpassning  

Peter Wirshing - SciLife 50%, Verkstad 50%