Post och brev

 

Postfack för avgående externpost (brev), avgående internpost (brev) till centralförvaltningen (UU), Ultuna (SLU) samt UAS finns i postrum C6:024b. Samtliga enheter som finns inom BMC har dessutom sina institutionspostfack i detta rum.
Ankommande post är normalt utdelad i postfacken ca 10.00. (Denna tid gäller from 2011-01-31)
Avgående externpost hämtas 2 ggr/dag, ca 16.00 och ca 17.45.
Avgående internpost hämtas ca 10.00.

Brev Inrikes

OBS! Inrikespost skall ALDRIG märkas med blått Prioritairemärke.

Brev Utrikes

Brev utrikes markeras med blått Prioritairemärke för A-post och grönt Economiquemärke för B-post. POST EXPRÈS har ersatt EuroLetter. POST EXPRÈS är snabbare än vanliga brev och billigare än kurir och kan skickas till hela världen. Lämnas i godsmottagningen.