Bokningsbara tider

Vid önskemål om tider beakta om möjligt följande

Av schematekniska skäl avser bokning av heltimme att nyttjandet av lokalen tillåts fram till helslag, vilket medför att påföljande verksamhet alltså påbörjas med "kvart".  (Se Uppsala universitets regelsamling, tidsangivelser, mm)

Alla bokningar på förmiddagar ska börja klockan 8:15 eller klockan 10:15.
Vi schemalägger inga bokningar med början klockan 9:15. Eftersom det fanns missnöje över denna regel så togs 9:15-frågan upp vid Intendenturstyrelsemötet den 26 januari 2016, där styrelsen då beslutade att denna regel ska kvarstå.

2-timmarsföreläsningar läggs:

8:15-10:00, 10:15-12:00, 13:15-15:00, 12:00-14:00 eller 15:15-17:00.

3-timmarsföreläsningar läggs:

10:15-13:00 eller 12:15-15:00.