Bokningsbara lokaler

Vid BMC finns gemensamma föreläsningssalar, seminarierum, grupprum, sammanträdesrum och datorsalar.

Alla undervisningslokaler är utrustade med projektor, i stort sett alla med ljudanläggning. I hörsalarna finns dessutom stationära datorer. Portabla projektorer, adaptrar och annan utrustning finns att låna i receptionen

Skrivsal B10:1-2 är huvudsakligen avsedd för tentamina.

Lokallista

I bokningsbekräftelser från lokalbokningsprogrammet Time Edit beskrivs BMCs lokaler som B/A1:104b.
Tänk bort B/ (som betyder BMC) så får du lokalens namn, A1:104b.

Förkortningarna för Rumstyp och utrustning finns till höger.

Lokalernas namn Rums-
typ
Antal platser Lokalernas
utrustning
A1:106b GR, UL 30 DP, OH, VK, WB
A1:107a FS, UL 125 DP, HS, KT, LA, MT, OH, VK, WB
A1:111a FS, UL 99 DP, HS, KT, MT, NA, OH, VK, WB
A1:112b GR, UL 20 DP, OH, WB
A10:104a GR, UL 10 WB
A10:106a GR, UL 8 WB
A10:108a GR, UL 10 WB
A10:110a GR, UL 8 WB
A10:118a GR, UL 8 WB
A10:120a GR, UL 8 WB
A10:122a GR, UL 8 WB
A10:124 GR, UL 10 WB
A11:219a Boströmrummet SR 16 + 10 DP, KT, PC, DK, NA
A11:220b SR 12 DP, WB
A2:106a GR, UL 16 DP, WB
A2:108a GR, UL 20 DP, WB
A2:118a GR, UL 18 DP, WB
A2:122a GR, UL 20 DP, WB
A3:117a LS, UL 35 DP, OH, WB, FM
A4:104a GR, UL 8 WB
A4:106a GR, UL 8 WB
A4:108a GR, UL 10 WB
A4:110a GR, UL 10 WB
A4:118a GR, UL 8 WB
A4:120a GR, UL 10 WB
A4:122a GR, UL 10 WB
A4:214b DS, UL 20
A5:001 LS, UL 40 DP, OH, WB, FM
A5:011b DS, UL 15
A5:017b DS, UL 15
A5:220b GR, UL 10 OH, WB
A6:001a DS, UL 24 WB
A6:001b DS, UL 24 WB
A6:003 DS, UL 30 WB
A7:103 LS, UL 50 DP, OH, KT, FM
A7:108 LS, UL 28 DP, OH, WB, FM
A7:111 LS, UL 50 DP, OH, KT, FM
A7:114 LS, UL 28 DP, OH, WB, FM
A7:115 LS, UL 36 DP, OH, KT, FM
A7:3 Öbrinkrummet SR / RD 16 / 22 DP, OH
A9:001 LS, UL 40 DP, OH, WB, FM
A9:011b LS, UL 30 WB, FM
A9:017b LS, UL 30 WB, FM
B1:101a GR, UL 20 DP, KT, OH, WB
B1:120b GR, UL 20 DP, KT, OH, WB
B1:122b GR, UL 14 DP, KT, WB
B1:124b GR, UL 12 WB
B1:126b GR, UL 14 DP, KT, OH, WB
B1:128b GR, UL 12 WB
B1:129a GR, UL 17 DP, KT, OH, WB
B1:130b GR, UL 14 DP, KT, WB
B10:1
Tiseliussalen
TS, LS, UL 56 DP, KT, OH, WB, FM
B10:2
Tiseliussalen
TS, LS, UL 56 DP, KT, OH, WB, FM
B21 FS, UL 119 DP, KT, PC, DVD, MT, OH, WB
B22 FS, UL 119 DP, KT, PC, DVD, MT, OH, WB
B41 FS, UL 119 DP, KT, PC, DVD, MT, OH, WB
B42 FS, UL 119 DP, KT, PC, DVD, MT, OH, WB
B7:101a FS, UL 60 DP, KT, OH, WB
B7:111a LS, UL 40 DP, KT, OH, WB, FM
B7:113a FS, UL 60 DP, KT, OH, WB
B7:116b SR, UL 8 WB
B8
The Svedbergsalen
FS, UL 300 DP, KT, PC, DVD, KT, LA, NA, OH, SB, VK
B8:001 LS, UL 32 DP, OH, WB, FM
B8:002 LS, UL 32 DP, OH, WB, FM
C2:301 FS, UL 74 DP, KT, OH, WB
C2:305 FS, UL 72 DP, KT, OH, WB
C4:301 FS, UL 74 DP, KT, OH, WB
C4:305 FS, UL 72 DP, KT, OH, WB
C4:314b GR, UL 10 WB
C8:301 FS, UL 74 DP, KT, OH, WB
C8:305 FS, UL 72 DP, KT, OH, WB
C8:317 FS, UL 28 DP, KT, OH, WB
C8:321 FS, UL 39 DP, KT, OH, WB
C8:325 FS, UL 16 DP, KT, OH, WB

Lokaler som inte är BMC-Intendenturens tas inte upp i denna lista förutom B10:1 och B10:2 som är Byggnadsavdelningens.