BMC då och nu

BMC började byggas i slutet av 1960-talet och var färdigt 1985. Vid tillkomsten utfördes ett pionjärarbete för att skapa byggnader med unika möjligheter till verksamhetsanpassning och fortlöpande ombyggnad av laboratorierna. Hela den ursprungliga byggnaden anpassades för laboratorier utformade av brukarna. Inredningen är strängt standardiserad och i sin helhet flyttbar. I många fall kan institutionens egen personal flytta väggar och göra andra inredningsförändringar. BMC ritades av arkitekten Paul Hedqvist, som är känd för många funktionalistiska byggnader i Sverige. Tillsammans med professor Karl Johan Öbrink utformades den flexibla laboratorieinredningen, som blivit förebild för senare uppförda laboratorier i Sverige och utomlands.


År 1998 påbörjades en om och tillbyggnad av BMC. Avsikten var dels att bereda plats för inflyttande kemiska institutioner från den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, dels att ge nybildade storinstitutioner inom de olika fakulteterna sammanhållna och nyrenoverade lokaler. Genom omflyttningarna kan lokalytorna utnyttjas bättre och i samband med ombyggnaden förbättras bl.a. skyddsventilationen. En ny byggnad för bibliotek, mediatek och restaurang har uppförts. Dessutom har en ny, genom BMCs hela längd löpande korridor, tillkommit i C-linjens plan 3. Till denna ansluter nya lärosalar, kontor och pausutrymmen. Nybyggnaderna är ritade av arkitekt Mats Edblom och hans medarbetare vid Ahlgren Edblom Arkitekter, Stockholm.