Biomedicinskt Centrum

Här utbildas bland annat läkare, apotekare, receptarier, biomedicinare, naturvetare och ingenjörer.

Institutioner och centrumbildningar

Reception

Leveranser till BMC

Godsmottagningen D0 vid BMC
Godsmottagningen

Alla bud och leveranser till BMC lämnas till godsmottagningen om inte beställaren har uppgett telefonnummer för personlig leverans. Receptionen tar inte emot bud eller leveranser.

Godsmottagningen finns vid ingång D0:1 mot Kåbovägen. Infart från Norra vägen.
Öppettider: 08:00-15:30.
Telefon: 018-471 4049

Senast uppdaterad: 2023-11-27