Att boka mötesrum

Mötesrummen kan bokas av alla anställda vid Uppsala universitet via TimeEdit, utom trippelrummen på plan 1, (E10:1307, E10:1308 och E10:1309) som bokas via lokalbokning@scilifelab.uu.se. För frågor om TimeEdit hänvisas till adm.schemastod@uadm.uu.se.

Bokning via TimeEdit (för UU-anställda)

Öppna: http://www.uu.se/goto/bokarum

Logga in via CAS. (Använd ditt UU-id och lösenord). Där finns även en lathund hur du bokar lokaler via TimeEdit.

Debitering av mötesrum sköts via TimeEdit. TimeEdit fakturerar institutionen för heltimmar (12:30-13:30 blir två timmar). För bokningar utanför TimeEdit fakturerar Administrativt centrum för SciLifeLab bokaren. Det är, precis som med andra lokaler på Uppsala universitet, olika taxor för interna respektive externa bokare.

Bokning för dig som inte är UU-anställd

Skicka förfrågan om lokalbokning till lokalbokning@scilifelab.uu.se.

Tillträde till Navet – lånekort

De som inte har tillträde till Navet behöver kvittera ut ett lånekort hos samordnare Erika Erkstam, rum E10:1205, tel: 471 42 67, mobil: 070-425 03 87. Se Tillträde till Navet.

OBS! Till trippelrummen på plan 1 behövs alltid ett lånekort för att komma in.