Viktig information gällande personalgym

2018-10-08

BMCs gym är en av de lokaler som drabbades av ovädret i somras.

Lokalen behöver renoveras och därför måste gymmet tillfälligt stängas.
För att minimera påverkan för de som nyttjar gymmet så flyttas utrustningen till A10:012b vilket under renoveringen
kommer att fungera som tillfällig gymlokal.
Enligt uppgift från Akademiska Hus så får vi räkna med cirka tre månader för renovering och återställning.

Det tillfälliga gymmet öppnades onsdag 17 oktober och man kommer in med sin BMC-nyckel. Närmaste dusch finns i A11:014c.