Renovering hus C10

2018-04-27

Avstängning korridorsdörrar C10:3

Som många vet pågår en stor renoveringsåtgärd på BMC. Taket på huskropp C10 har drabbats av vatteninträngning vilket gör att våning 3 i hus C10 håller på att evakueras.Separat information om detta har spritts i särskilda kanaler.

Vad som sker härnäst är att entreprenören IR Bygg på uppdrag av Akademiska Hus byter ut taket på C10:3. Byggställning står sedan tidigare på plats utmed fasaden på hus C10 och ett väderskydd är byggt ovanpå taket för att möjliggöra renovering. Det är i dagsläget svårt att säga ett datum för färdigställande men preliminärt är september månad sagt.

Då arbetet kräver stora insatser både ovan tak så väl som under tak så stängs korridor C10:3 av för personalgenomgång. Hela korridoren blir byggarbetsplats och kommer att skyltas som sådan. Det finns en risk för fallande material vid rivning samtidigt som entreprenören behöver utrymme för att kunna bygga ett nytt tak.

Korridorsdörrarna till C10:3 stängs klockan 12:00 onsdag den 2 maj.

Med vänliga hälsningar / Best regards,

Daniel Karlsson
Intendent