Karl Johan Öbrinkföreläsningen 2017

2017-11-09

Årets föreläsare: Göran Akusjärvi, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi.

Se Karl Johan Öbrinkföreläsaren för att se programmet och läs mer om BMCs grundare Karl Johan Öbrink.