Nycklar & Kort

Denna sida är endast för BMC-anställda och inloggning krävs. Gå vidare till inloggning

Kris och krisstöd

Akuta åtgärder - fara för liv, egendom och miljö

  • Ring nödnumret (00)112 för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/brandkår, giftinformation, jourhavande läkare. Informera även på universitetets larmnummer 018-471 25 00.

  • Vid allvarlig händelse eller behov av akut väktarstöd, ring universitetets larmnummer 018-471 25 00.

  • Möt räddningsfordon - visa vägen för räddningstjänst och polis.

  • Utrym arbetsplatsen vid behov.

  • Vid kemikaliespill: spärra av drabbat område/korridor/lab.


Läs med på UUs sidor för
Kris och Krisstöd