Lokalvård vid BMC

BMCs lokalvård utförs av personal anställd vid universitetets Byggnadsavdelning. Samordnaren heter Gun Ekman.

BMC har en lokal serviceledare, Johanna Malmberg som är serviceledare för BMC, Rudbeck och Magistern. Hon nås på 070 - 425 0732.

Man kan även nå serviceledaren på telefon 018 - 471 4025 eller via e-post: Lokalvarden@bmc-adm.uu.se

Kris och krisstöd

Akuta åtgärder - fara för liv, egendom och miljö

  • Ring nödnumret (00)112 för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/brandkår, giftinformation, jourhavande läkare. Informera även på universitetets larmnummer 018-471 25 00.

  • Vid allvarlig händelse eller behov av akut väktarstöd, ring universitetets larmnummer 018-471 25 00.

  • Möt räddningsfordon - visa vägen för räddningstjänst och polis.

  • Utrym arbetsplatsen vid behov.

  • Vid kemikaliespill: spärra av drabbat område/korridor/lab.


Läs med på UUs sidor för
Kris och Krisstöd