Lokalvård vid BMC

BMCs lokalvård utförs av personal anställd vid universitetets Byggnadsavdelning. Lokalvårdschefen heter Gun Ekman.

BMCs lokala serviceledare, Johanna Malmberg är tjänstledig fr.o.m. 20 maj t.o.m. 30 september, ställföreträdande serviceledare är under tiden Ewa Blomqvist som nås på telefon 070 - 425 0730.

Man kan även nå lokalvårdspersonalen på telefon 070-167 9166 eller via e-post: Lokalvarden@bmc.uu.se