Övrigt avfall från kontor

UU om övrigt avfall från kontor.

Tonerkassetter
UU om tonerkassetter.
Varje leverantör har som regel ett återvinningssystem. I varje ny tonerförpackning finns det ofta en förbetald returfraktsedel samt instruktioner hur man ska returnera tonerkassetten till återvinning. Producenterna vill väldigt gärna ha dessa i retur eftersom det är lönsamt. I annat fall om fraktsedel och instruktioner har gått förlorade kan du alltid ringa och fråga leverantören hur du skall gå till väga. Om kassetten innehåller microchips, sladdar eller andra elektriska/elektroniska komponenter skall den hanteras som elektrisk och elektroniskt avfall. Gör den inte det kan tonerkassetten hanteras enligt rutinen för brännbar fraktion.
/2016-05-26