Introduktion Miljö & Säkerhet på BMC

För att få tillgång till de källsorteringsrum eller kemikalieförråd som intendenturen tillhandahåller, är det obligatoriskt för nya medarbetare på BMC att genomföra "Introduktion till Miljö & Säkerhet på BMC".
 
Detta är uppdelat i tre moment:

Moment 1:

1. Läs igenom den här sidan "Introduktion till Miljö & Säkerhet på BMC".
2. Gå igenom självstudiekursen i laboratorieavfall (eng).
3. Besök och bekanta dig med intendenturens hemsidas avsnitt om avfall (sv).

Moment 2:

Först därefter kan du gå ”Miljö & Säkerhetsturen” där fokus ligger på hantering av laboratorieavfall och konventionellt avfall men även labb- och kemikaliesäkerhet, brandfarlig vara och BMC intendenturens stödfunktioner..
 
Miljö & Säkerhetsturen
– Hålls efter överenskommelse den första fredagen i månaden. 
– Kl. 09.30-11.30 ca. 
– Vi samlas utanför soprummet C11:0. 
– Tar ca 2-2,5 timmar. 
– Max 8 deltagare. 
– Anmäl dig via mejl till mig. Ange om du önskar turen på engelska eller svenska.

Vi är mycket angelägna om att gamla medarbetare och studenter deltar i introduktionen då och då för att uppdatera sina kunskaper.

Moment 3:

På begäran besöker jag din institution/avdelning och till grupper på upp till 5-8 personer per tillfälle där du får möjlighet att få direkta svar på dina specifika frågor. 


Tack vare självstudiekursen i kombination med "Miljö & Säkerhetsturen" erhåller deltagarna så att säga "mer kött på benen" och vet bättre vilka frågor de behöver svar på.
I en mindre grupp är det lättare för deltagarna att våga ställa frågor och uppmärksamheten är större i en mindre grupp. Kort sagt, så är kvaliteten på informationen mycket högre. 

Jag vill understryka att jag föredrar att besöka enskilda personer eller grupper på institutionen snarare än det motsatta för diskussion om avfallshantering, labsäkerhet/-hygien, dragskåpshantering/-teknik, lagring och hantering av brandfarlig vara, kemikaliehantering, hälsa och säkerhet och diverse miljöfrågor. 

Det har bevisats genom åren vara lättare och blir mer effektivt för mig att komma upp till avdelningen för att diskutera på plats i stället för att lösa problemen via telefon eller e-post. 
Det händer nästan alltid att andra än de aktuella frågorna behandlas och löses direkt och ofta kommer andra människor och passar på att fylla i med sina frågor medan jag är där.

Jag är mycket flexibel och eftersom jag är så att säga "i huset" kan jag komma till avdelningen med mycket kort varsel. 


Vänligen sprida denna information till andra på din institution. 
Lämna gärna konstruktiv kritik och förslag till förbättringar. 

Med vänlig hälsning 

Mikael Olsson