Blandade restprodukter

Rivningsavfall av kombinationsmaterial (väggdelar, glasdörrar etc), möbler av
kombinationsmaterial (labbstolar, kontorsstolar, skrivbord etc), skrymmande plastprodukter som ej kan komprimeras, skrymmande plåt-/metallföremål (metallskåp etc), keramik och porslin, deponiavfall (sådant som ej går att energi- eller materialåtervinna till exempel gips, mineralull, sten/betong etc)

Avfallet slängs i containern för grovavfall, placerad i D0:110. Se karta.

Observera att elavfall eller sladdar får läggas här. Det hanteras som EEA!