Elektriskt/elektroniskt avfall

Elektriskt- och elektroniskt avfall kan endast lämnas personligen i rum D0:109 (Se karta)efter kl 13:00 vardagar.

Skrymmande utrustning (>20kg) skall alltid i förväg avropas till BMC:s godsmottagning. Se karta.
Sådan utrustningen skall placeras på SJ pall och transporteras till godsmottagningen efter deras klartecken. Godsmottagningen anvisar därefter lämplig ledig uppställningsplats.
SJ pall kan hämtas på godsmottagningen.

Skrymmande utrustning skall märkas med:
- Institutionsnamn
- Avlämnande person samt dennes telefonnummer.
- Avlämningsdatum.
- Kylar/Frysar skall alltid förses med intyg om utförd rengörning.

All utrustning skall vara väl rengjort och tömt på sitt innehåll exklusive köldmedia i kyl-/frysutrustning och kompressorer.

För apparatur med inbyggda strålkällor skall Sviatlana Yahorava kontaktas och strålkällorna skall vara demonterade innan utrustningen skickas till godset.

Godspersonalen tar ej emot avfall som inte är korrekt uppmärkt, läcker vätska, är mycket nedsmutsad eller på annat sätt bedöms kunna skada utrymmen eller personal.

UU om elektriskt och elektroniskt avfall