Avlämnarintyg till biomedicinskt avfall respektive ABP/HBP.

Avlämnarintyget kan laddas ner härifrån.

OBSERVERA! INNAN PDF formuläret fylls i måste det måste sparas ner lokalt på datorn, FÖRST DÄREFTER kan det öppnas och fyllas i.

Till avfallslådorna med biomedicinskt avfall (smittförande avfall, stickande/skärande avfall kemiskt kontaminerat, läkemedelsavfall) respektive animaliska biprodukter/humana biprodukter (ABP/HBP) skall ett institutionsspecifik avlämnarintyg upprättas.

Avlämnarintyget skall placeras i den röda brevlådan i nischen mittemot frysrum C8:003b/C8:005b i samband med att ni lämnar kartongerna i frysrummet, C8:005b respektive C8:003b.
Tillträde fås via mejl till Mikael Olsson.


Skicka en kopia på dokumentet till funktionsadressen msbmc@bmc.uu.se, ange organisationsnummer och avlänningsdatum i ärendefältet.


För smittförande avfall säger lagstiftningens krav att förslutningen av emballaget måste vara utformad så att den inte kan öppnas och sedan återförslutas, utan att detta syns.
Därför är det viktigt att avfallslådornas lock sätts fast ordentligt. Man ska höra ett distinkt "klick, klick, klick" när locket trycks fast. I varje frysrum finns en gummiklubba i en stålwire som kan användas.

Se instruktionerna i avlämnarintyget!

Kontakta Mikael Olsson vid frågor om hur formuläret skall ifyllas.

(Jag vill omvandla ovan pdf-formulär till webbformulär. Om någon vet hur det kan gå till och kan bistå mig är jag tacksam om ni kontaktar mig/Mikael Olsson)


Sidkontroll 2018-11-27