Kontakt

Receptionen

Öppettider: 8:00 - 16:30

Plats: B7:121a, se BMC-karta på Hitta

Telefon: 018-471 49 50
Fax: 018 - 55 17 59

E-post: receptionen@bmc.uu.se

Postadress Receptionen
BMC-Intendenturen
Box 570
751 23 UPPSALA
 

Sök personal vid BMC

Anställda av Uppsala Universitet
Anställda på BMC (endast åtkomlig inom BMC)