Hyresvärden - Akademiska Hus

Akademiska Hus-logoVår ambition är att du ska trivas i BMC.  Vårt arbete är inriktat på att ge dig som arbetar och studerar i vårt hus en riktigt bra arbetsmiljö som stimulerar och inspirerar dig i ditt arbete.

För hyresgästkontakter ansvarar Marie Löwling, förvaltare och Patrik Eklund, driftingenjör ansvara för byggnadens dagliga drift.

Har du frågor ta kontakt via vår växel: 018-68 32 00

Vill du gör en felanmälan gör du den via

http://www.akademiskahus.se/index.php?id=479&strEstateAreaUID=up5

Akuta fel dygnet runt på telefon: 018-68 32 04

Se även BMCs sida om felanmälan med information om vilka fel som anmäls direkt till - och löses av - BMCs intendentur.


Akademiska Hus AB


Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Vi bygger, äger och förvaltar fastigheter. Universitet och högskolor är vår viktigaste kundgrupp, men i våra hus möter du även forskningsinstitut och företag som vill ha en strategisk koppling till våra campusområden.

Våra fastigheter är belägna på 29 orter över hela landet, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Läs gärna mer om oss på vår hemsida http://www.akademiskahus.se/