Parkering

Att parkera vid BMC

Vid BMC finns ca 580 parkeringsplatser.

Entré A11-C11, P-automat                   176 platser
Grusparkering sportfältet, P-automat    125 platser
Kunskapsskolan:                                100 platser
Rundeln vid D8:                                   53 platser
D2 parkering:                                      17 platser
Stadsskogen hus B1, P-automat            63 platser
Rosendalsgymnasiet:                         50 platser

BMC karta

Parkeringar för rörelsehindrade:

Finns i anslutning till entré A11 (2pl), C11 (1pl), B1 (2pl) samt C2 (1pl).

Att köpa biljett

Vid BMC gäller två olika parkeringstaxor där TAXA 2, är en sk. personaltaxa.

Giltigt passerkort till Uppsala universitet medger TAXA 2.

Betalning kan ske med mynt eller betalkort. Giltiga betalkort framgår av automatens framsida.

Parkeringsavgifter

Externa besökare - TAXA 1:

Vardag kl 00:00 – 24:00 15kr/timme eller 75kr/dygn

Övriga tider 8kr/timme eller 30kr/dygn

Personal - TAXA 2:

Vardag kl 08:00 – 18:00 5kr/timme eller 20kr/dygn.

Vid parkering vardag efter kl 18:00 eller helger kl 00:00 – 24:00 drar du ditt passerkort i parkeringsautomat och erhåller en gratisbiljett.

Biljetten skall placeras väl synligt i vindrutan.


Giltiga biljetter

Biljetter Externa besökare- TAXA 1 är enbart giltiga inom det parkeringsområde som biljettavgift har erlagts!
Biljett Personal – TAXA 2 som är köpta vid BMC och andra universitetsparkeringar med lika eller högre taxa gäller för parkeringsytor vid BMC. Parkeringskan ske på platser som ej är särskilt skyltade eller reserverade!
Se nedan information rörande parkeringsyta Kunskapsskolan och Rosendalsgymnasiet.

Passerkort

Anställda och studenter vid BMC får passerkort enligt gällande rutiner.
För externa föreläsare (ej UU eller UAS) finns i BMC:s reception passerkort till lärosalar med kortläsare. Passerkorten medger TAXA2. Korten lånas ut till föranmälda föreläsare.
Gästföreläsare/lärare inom Uppsala universitet eller Akademiska Sjukhuset med passerkort till sina respektive arbetsplatser kan få tillträde till aktuell hörsal och BMC:s parkering aktuell dag där så föranmälts till BMC:s reception och behov föreligger.

BMC:s reception
telefon: 018-4714950
fax: 018-551759
e-post: receptionen@bmc.uu.se

Typ av biljetter
För anställda vid BMC kan andra typer av parkeringsbiljetter köpas. Följande sortiment finns att tillgå. Parkeringsavgifter f.o.m 2010-09-01

Dagbiljett 20 kr
Halvårsbiljett (jan-jun, jul-dec) 1700 kr
Helårsbiljett (kalenderår) 3000 kr

Dagbiljett kan köpas i BMC:s reception.

Halvårs- och helårsbiljett beställs genom bo.ejdesjo@bmc.uu.se ,ankn 4110. Därtill finns möjlighet att hyra sk reserverad plats, parkering på en plats som skyltats för bil med giltigt tillstånd.

Parkering som erfordrar särskilt tillstånd.

En översiktskarta över vilka parkeringsplatser som avses finner ni här.

Notera att denna karta inte redovisar i detalj vad som gäller på resp. parkering.

När man anländer till aktuell parkering gäller de regler som anges på skyltar etc.

Vänligen observera detta.

Felanmälan betalautomat

Vid fel på betalautomat kontakta Q-Park AB tel. 0771-96 90 00

Ansvar

Parkeringsplatserna ägs av Akademiska Hus och administreras av ett parkeringsbolag, för tillfället Q-Park AB. Vid frågor om skyltning, p-bot e dyl skall kontakt tas med Akademiska Hus eller Q-Park AB beroende på frågans art.

Synpunkter om p-platsernas skick, skötsel, problem med infartsvägar e dyl kan lämnas till bo.ejdesjo@bmc.uu.se för vidare handläggning.

Information parkeringsyta Kunskapsskolan

VIKTIGT! Endast parkeringsbiljett TAXA 2 (personaltaxa) som är betald i någon av de 3 automaterna som tillhör BMC är giltig. Dagbiljett som säljes i BMC-receptionen samt halvårskort eller helårskort är också giltiga. Gäller ej på särskilt skyltade eller reserverade platser!

Information parkeringsyta Rosendalsgymnasiet

VIKTIGT! Endast parkeringsbiljett TAXA 2 (personaltaxa) som är betald i någon av de 3 automaterna som tillhör BMC är giltig. Dagbiljett som säljes i BMC-receptionen samt halvårskort eller helårskort är också giltiga. Gäller ej på särskilt skyltade eller reserverade platser!

Parkeringsplatser med el-plint

Under perioden 1/11 – 31/3 har anställda vid BMC möjlighet att hyra oreserverad parkeringsplats med el-plint för motorvärmare mot särskild avgift.  Avgiften för angiven period är 875kr (utöver kostnad för parkeringsbiljett).
 

Parkering D2


16st parkeringsplatser med el-plint på parkeringsyta D2. På D2-parkering finns även 1 plats för fordon med handikapptillstånd och 6st fast reserverade platser. Se skyltning på plats!

Intresseanmälan skickas till e-post bo.ejdesjo@bmc.uu.se
 

Parkeringsautomaterna vid BMC (3st, se översiktsbilden i sidans början) har två kortläsare, den övre för betalkort och den nedre för passerkort.