Lunchrum

BMCs studentlunchrum finns i A1:2, A3:2, B3:0, C4:3, A7:0 och A7:2 är utrustade med mikrovågsugnar.

I BMCs restaurang Bikupan är det inte tillåtet att äta medhavd mat.