Student vid BMC

BMC (Uppsala Biomedicinskt Centrum) är hemvist för ca 20 institutioner, enheter och centrumbildningar tillhörande Uppsala universitet (UU) och Ludwiginstitutet för cancerforskning.

Vid BMC bedrivs grundutbildning inom de farmaceutiska, medicinska, teknisk-
naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och kostvetenskapliga vid UU.

Varje år anordnas kurser för ca 4000 studenter. Utöver grundutbildning finns en omfattande forskarutbildning som utgör en integrerad del av forskningen.