Dragskåp

Egenkontroll av Dragskåpens funktion.

För din egen och andras säkerhet på lab. är det viktigt att du varje vecka kontrollerar din dragskåp. Du kan göra kontrollen enligt punkterna nedan.

  • Kontrollera att du kan köra dragskåpsluckan upp och ner med ”Set back” på kontrollpanelen. Kontrollera samtidigt att luckan stannar för hinder.
  • Kontrollera att lufthastigheten inte understiger 0,5m/s i området upp till ”Safety Level”.
  • Kontrollera med belysnings omkopplaren i ”Auto” och luckan i nedre läget, att ljuset i dragskåpet släcks och inte står och blinkar.
  • Kontrollera att luckan går ner efter den tid du ställt in som ”Close time”. Kontrollera att alla media, gas, vatten, vac mm fungerar i dragskåpet.
    Obs! Anmäl alltid fel omgående..

Instruktioner i pdf-format:
Dragskåpsinstruktion, lång.
Dragskåpsinstruktion, kort.

Instruction chemical hood, short version.
 

Dragbänkar

Kontrollera att spjället fungerar genom att ställa timern på tex 5 min. Då ska spjällmotorn börja öppna spjället och ett ökat lunftflöde märks i perforeringen i bordet. Om inte detta sker, anmäl omgående.

Enheten för Tekniskt stöd

Tekniker/Verkstad (D5:1):

teknisktstod@bmc.uu.se

018-471 4051, 4053

Godsmottagningen (D0:1)

godset@bmc.uu.se

018-471 4049

Dragskåp Felanmälan:

dragskap@bmc.uu.se