Post och brev

 

Postfack för avgående externpost (brev), avgående internpost (brev) till centralförvaltningen (UU), Ultuna (SLU) samt UAS finns i postrum C6:024b. Samtliga enheter som finns inom BMC har dessutom sina institutionspostfack i detta rum.
Ankommande post är normalt utdelad i postfacken ca 10.00. (Denna tid gäller from 2011-01-31)
Avgående externpost hämtas 2 ggr/dag, ca 16.00 och ca 17.45.
Avgående internpost hämtas ca 10.00.

Brev Inrikes

OBS! Inrikespost skall ALDRIG märkas med blått Prioritairemärke.

Brev Utrikes

Brev utrikes markeras med blått Prioritairemärke för A-post och grönt Economiquemärke för B-post. POST EXPRÈS har ersatt EuroLetter. POST EXPRÈS är snabbare än vanliga brev och billigare än kurir och kan skickas till hela världen. Lämnas i godsmottagningen.

Godsmottagningen

Öppettider: 09:00 - 15:00

06:30-16:30 finns personal tillgängliga på telefon, se telefonnummer nedan.

Godsmottagningen finns i D0:1, se Hitta på BMC

Telefon: 018-471 4049

E-post: godset@bmc.uu.se

Postadress Godsmottagningen    
BMC-Intendenturen
Box 570
751 23 UPPSALA