Godsmottagningen

Varje institution/motsvarande bör regelbundet bevaka om gods har anlänt. Frys/kyl finns för tillfällig förvaring.

Per Ermanbriks - Ansvarig: Godsmottagning/Avfallshantering

Zekaria Rundasa - Godsmottagning/Avfallshantering

Lars Erik Björnberg - Post/paket, Avfallshantering

Godsmottagningen

Öppettider: 09:00 - 15:00

06:30-16:30 finns personal tillgängliga på telefon, se telefonnummer nedan.

Godsmottagningen finns i D0:1, se Hitta på BMC

Telefon: 018-471 4049

E-post: godset@bmc.uu.se

Postadress Godsmottagningen    
BMC-Intendenturen
Box 570
751 23 UPPSALA