Infoskärmar BMC - SIGNagE

På BMCs skärmsystem visas/annonseras enbart information som riktar sig till, i första hand verksamheter med direkt anknytning till BMC, i andra hand även verksamhet vid andra delar av Uppsala universitet. Kommersiell reklam får inte förkomma i annat fall än som sponsormeddelanden i direkt anslutning till aktuell information. BMC-intendenturen avgör från fall till fall vad som ska visas och vilken information som eventuellt kan ha företräde framför annan.

Den som vill ha information visad på BMCs skärmsystem skickar avsett material som liggande JPG-bild/bilder (pdf fungerar inte)  i formatet 16:9 till adressen info@bmc.uu.se senast 3 vardagar innan önskad visning. I mailet anges önskad startdag och slutdag för visningen, det går också att ange exakt klockslag. BMC-intendenturen kan komma att ändra mottaget material. Inskickande av material innebär inte att detta med automatik kommer att publiceras.