Centraldisken

Susanne Jansson - Serviceledare

Sari Bergman

Gunilla Engström

Mario Izquierdo

Centraldisken

Öppettider: 7:30-15:00

Plats: D9:1, se BMC-karta på Hitta

Telefon: 018-471 4569

E-post: centraldisken@bmc.uu.se