Sammanträdesrum

Boströmrummet  (A11:219a) och Öbrinkrummet (A7:300a) får ej bokas till undervisning. Passerkort till rummen kvitteras ut i receptionen.

Scheelerummet, C6:3, fakultetsrum, bokas genom Pernilla Larsson, ankn 4343 eller Annette Svensson Lingren, ankn 4977. Nyckel till rummet hämtas i receptionen eller hos Annette eller Pernilla.