Lås & skötsel

Låsning

Majoriteten av BMCs lärosalar och grupprum är olåsta. De är därmed tillgängliga för studenter och anställda dynget runt på tider då salarna ej är bokade. Bokning sker enligt gällande rutiner.

De större B-salarna samt de stora salarna i A1 plan 1 har kortläsare och inbrottslarm. Instruktioner för handhavande är anslaget utanför respektive sal.

Skötsel

Förtäring av mat och dryck är ej tillåten i lärosalar. Anslag därom sitter på dörr till respektive sal.

Lokalvård städar salarna varannan dag med tillsyn dagligen. Intendenturens personal har tillsyn minst två gånger per vecka.

Felanmälan

För brådskande handläggning kan fel anmälas till BMCs reception, receptionen@bmc.uu.se.

Utrymning

Lärare uppmanas att inför ett undervisningspass försäkra sig om var utrymningsvägar finns samt att det går att komma fram till dem. Lös inredning som tas in i salen skall ej placeras så att de försvårar utrymning.

Förkortningar Rumstyp

DS - Datasal
FS - Föreläsningssal
GR - Grupprum
LS - Lärosal
RD - Representationsdel
SR - Sammanträdesrum
TS - Tentamenssal
UL - Undervisningslokal

Förkortningar Utrustning

DP - Dataprojektor
DK - Dokumentkamera
FM - Flyttbar möblering
HS – Hörslinga
KT - Krittavla
LA – Ljudanläggning
MT – Mikrofon, trådlös
NA - Nätverksanslutning
OH – OH-projektor
SB - Smartboard
SR - Sammanträdesrum
VK – Videokonferens
WB – Whiteboard